Kada ste poslednji put putovali negde prvi put?
Dizajniramo???
??irimo vidike???
Izlazimo iz okvira???
Stvaramo uspomene???
Sa nama putujete Vi.
Mi ne pratimo trendove, mi ih dizajniramo!

Aktuelne ponude

ISPRM 2018 Pariz

Svetski kongres fizikalne medicine i rahabilitacije
08.07 ??? 12.07.2018.

POGLEDAJTE SVE AKTUELNE PONUDE

Na??i klijenti

BLOG

Marko ??urovi??, Travel Design direktor – Kada radimo ono ??to volimo, zapravo ??ivimo dva puta

Ako ga pitate kada je po??eo da se bavi dizajniranjem putovanja, re??i ??e vam, ??im je postao svestan da putovanje […]

Vrhunski do??ivljaj – najva??niji suvenir koji ??ete poneti s putovanja

Jeste li ikada razmi??ljali o tome ??ta ??ini temelj luksuznog iskustva sa putovanja? Da li je to arhitektura hotela koja […]

korisne aplikacije putovanje Travel Design

Idete na poslovno putovanje? Ove mobilne aplikacije vam mogu biti korisne

Samo nekoliko godina unazad mobilne aplikacije bile su novost. Danas gotovo da nema korisnika mobilnog telefona koji nije osetio sve […]

POGLEDAJTE SVE IZ BLOGA

Kontakt

Kosovska 21A, 21000 Novi Sad
+381 (0)21 3825 065 | +381 (0)21 3825 068

Radno vreme agencije radnim danima:??09- 17h