ISPRM 2018 Pariz

Svetski kongres fizikalne medicine i rahabilitacije
08.07 – 12.07.2018.