ISPRM Pariz 2018

Svetski kongres fizikalne medicine i rahabilitacije
08 – 12.07.2018.