ISPRM BERLIN 2015

Kongres fizikalne medicine i rehabilitacije, 19.06.2015. – 23.06.2015.