ISPRM Pariz 2018

Svetski kongres fizikalne medicine i rahabilitacije
08 – 12.07.2018.

UEGW Barselona 2017

Evropski kongres gastroenterologa
28.10 – 01.11.2017. | br. 02 od 04.04.2017.