Blog

Kako ćemo putovati za 30 godina

Kompanija specijalizovana za istraživanje turističkog tržišta “EyeforTravel” bavi se istraživanjima budućih uloga mobilne telefonije u turizmu i tvrdi da oni koji budu išli u korak sa inovacijama na ovom polju ne moraju da brinu za tržište i kompetitivnost.

U vreme kada je svetski sajam turizma u Londonu pod imenom “World Travel Market-WTM” po prvi put održan, 1980. godine, turistička ponuda je bila bazirana na štampanim brošurama i paket aranžmanima, dok je danas na ovom događaju svetskih razmera slika potpuno drugačija.

Današnje ture su dinamične, avanturističke, skrojene po meri individualnog korisnika, a reklamiraju se i prodaju na društvenim mrežama i aplikacijama za mobilne telefone.

U okviru naučnih skupova koje prate ceo događaj, WTM danas istražuje kako će se ovi procesi unapređivati u narednih tridesetak godina, s posebnim osvrtom na procese rezervacija, marketing, odnos sa klijentima i iskustvo korisnika.

Na seminarima u okviru sajma, između ostalog, stručnjaci su izneli stav da je turizam u potpunosti zavisan od tehnologije, pa je za očekivati da će u narednih nekoliko decenija elektronski uređaji biti ugrađivani pod ljudsku kožu, priključeni za nervni sistem i pokretani toplotom tela.

Pored toga, istraživanja pokazuju da se 74% turističke industrije već u potpunosti oslanja na pametne telefone, što će biti ključ uspeha svakog turističkog biznisa već u najskorijoj budućnosti.

Kompanija specijalizovana za istraživanje turističkog tržišta “EyeforTravel” bavi se istraživanjima budućih uloga mobilne telefonije u turizmu i tvrdi da oni koji budu išli u korak sa inovacijama na ovom polju ne moraju da brinu za tržište i kompetitivnost.

Mobilne tehnologije u potpunosti će preoblikovati marketing, procese plaćanja i odnose s javnošću, čime će celokupan ciklus kupovine turističkih usluga biti u potpunosti zaokružen.

Izvor: Bookiraj.com