Putno osiguranje

Triglav osiguranje

Izleti i putovanja u inostranstvo su bitno bezbrižniji, ako se unapred pobrinemo za zaštitu u obliku polise putnog osiguranja Triglav a.d.o.

Pored finansijske sigurnosti u okviru dogovorene sume osiguranja (za pokriće troškova nužnog lečenja i troškova prevoza), polisa Vam omogućava i besplatnu pomoć, odnosno asistenciju.
Ne dozvolite da Vam nepredviđena nezgoda ili bolest poremete planove, osigurajte se sa polisom Triglav Osiguranja i takve situacije bezbolno i efikasno  prevaziđite.

Putujte bezbrižno!